วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม เนหะมีย์ 1:1-11 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ I”

เนหะมีย์มีโอกาสถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวยิวที่อาศัยอยู่กรุงเยรูซาเล็มจากฮานานีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ข่าวที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบาก และความอับอายที่เกิดขึ้นกับชนชาติของตน (ข้อ 3)

Q1  สิ่งแรกที่เนหะมีย์ทำคือ “การอธิษฐาน” เขานั่งลงร้องไห้ โศกเศร้า อดอาหาร และอธิษฐานเรื่อยมา (ไม่ใช่แค่วันเดียว) การกระทำของเนหะมีย์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเนหะมีย์ในเรื่อง “การอธิษฐาน” อย่างไร?
Q2  เวลาที่คุณเจอกับปัญหาในชีวิต สิ่งแรกที่คุณทำคือ “การอธิษฐาน” เหมือนกับเนหะมีย์หรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *