วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม เนหะมีย์ 1:1-11 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ II”

คำอธิษฐานของเนหะมีย์เป็นคำอธิษฐานที่น่าสนใจ เพราะเนหะมีย์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า แต่เขาเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญถึงพระลักษณะของพระเจ้า และตามมาด้วยการสารภาพบาปที่บรรพบุรุษได้กบฏต่อพระเจ้า จนต้องมาตกเป็นเชลยในเวลานี้ แต่ที่สำคัญแต่
เนหะมีย์ได้รวมตัวเองเหมือนเป็นหนึ่งในคนที่ทำผิดกับพระเจ้าด้วย เพราะเขากล่าวว่า “ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว” (ข้อ 7)

Q1  จากคำอธิษฐานของเนหะมีย์ ช่วยให้เรารู้ว่าเนหะมีย์รู้จักพระเจ้าองค์นี้เป็นอย่างดี เขาได้พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5, 6, 8, 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำรูปแบบคำอธิษฐานของเนหะมีย์มาใช้ในชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *