วันอังคารที่ 10 ธันวาคม เนหะมีย์ 1:11-2:10 “ความสำเร็จจากพระเจ้า”

เนหะมีย์จบคำอธิษฐานด้วยประโยคที่ว่า “ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้” ซึ่งคำว่า ชายคนนี้น่าจะหมายถึง กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราพบว่า เนหะมีย์นอกจากจะอธิษฐานแล้ว เขายังได้คิดและมีแผนการบางอย่างในใจด้วย ซึ่งเราพบได้จากเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้

Q1  จากบทสนทนาระหว่างเนหะมีย์และกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส คุณเห็นถึงการวางแผนของเนหะมีย์ในเรื่องอะไรบ้าง? (ดูข้อ 3, 5, 6ข, 7, 8 ประกอบ)
Q2   แน่นอนว่า เนหะมีย์ไม่ลืมที่จะอธิษฐานในระหว่างการพูดคุยกับกษัตริย์ (ข้อ 4) และพระเจ้าก็อยู่ด้วยตลอดการพูดคุยจนสำเร็จ (ข้อ 8ข) คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการให้ความสำคัญกับการอธิษฐานและการวางแผนที่ครอบคลุมรอบด้านของเนหะมีย์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *