วันพุธที่ 11 ธันวาคม เนหะมีย์ 2:11-20 “สำรวจก่อนลงมือ”

เนหะมีย์เป็นคนที่ช่างคิด ช่างสังเกต ช่างวางแผน หลังจากที่เดินทางจากเมืองสุสามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน สิ่งแรกที่เนหะมีย์ทำคือ การออกสำรวจความเสียหายของกำแพงเมือง

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเนหะมีย์จึงต้องทำการสำรวจความเสียหายในเวลากลางคืนถึง 3 คืน และไม่ยอมบอกใครว่า เขามาที่กรุงเยรูซาเล็มโดยมีเป้าหมายอะไร? (ดูข้อ 17-19 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณ ดูว่ามีส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมแก้ไขบ้าง อธิษฐานขอให้ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ให้เราลุกขึ้นสร้างเถิด” สำเร็จในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *