วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม ลูกา 12:16-21 “เศรษฐีโง่”

มีบางคนพูดไว้ว่า ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมทุกเม็ดก็จะติดผิดทั้งหมด เช่นเดียวกันหลายครั้งที่ชีวิตของเรามักจะตัดสินใจผิดพลาด โดยที่ไม่รู้ว่า สิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญของชีวิตที่เราควรจะเลือก เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันจากชีวิตของเศรษฐีโง่คนนี้

Q1  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าเรียกเศรษฐีคนนี้ว่า “คนโง่” สมเหตุสมผลหรือไม่? เพราะเหตุใด? (ดูข้อ 18-19 และเปรียบเทียบกับข้อ 20)
Q2  ลองจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณว่า สิ่งใดคือสิ่งที่ควรมี สิ่งใดที่สามารถรอได้ และสิ่งใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *