วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม ลูกา 10:25-37 “ชาวสะมาเรียใจดี”

“เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” สำนวนนี้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมาช้านาน แต่ความจริงที่แฝงไว้ยังคงเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้ เพราะสภาพสังคมที่เห็นแก่ตัวมากขึ้น สังคมที่แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ทำให้เรามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆ เพื่อนที่พร้อมจะเดินไปพร้อมๆ กับเรา เพื่อนที่ไม่ทิ้งกันน้อยลงทุกวัน

Q1  ชาวสะมาเรียได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเพื่อนที่ดีอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 33, 34, 35 ประกอบ)
Q2  “ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิด” คุณจะทำให้คำสั่งของพระเยซูในการเป็นเพื่อนที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *