วันอังคารที่ 17 ธันวาคม มัทธิว 18:21-35 “ทาสที่ไม่ยอมให้อภัย”

เราทุกคนต่างมีแนวความคิด และมาตรฐานในเรื่องของการให้อภัยแตกต่างกันออกไป บางคนคิดว่า ไม่ควรจะให้อภัย บางคนก็คิดว่า ถ้าให้อภัยก็ต้องมีขอบเขตมีการกำหนดครั้งในการให้อภัย เหมือนเปโตรที่บอกว่า 7 ครั้งพอไหม (โดยทั่วไป 3 ครั้งก็ถือว่าดียอดเยี่ยมแล้ว) บางคนก็คิดว่า ให้อภัยเขาวันนี้ วันหน้าถ้าเราทำผิดเขาก็จะให้อภัยเรา วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

Q1  คุณคิดว่า ถ้าพระเยซูต้องการให้มีการให้อภัยแค่ 7×70 = 490 ครั้งเท่านั้น พระองค์จะต้องสอนเป็นคำอุปมาอีกทำไม? อะไรคือความต้องการที่แท้จริงของพระเยซู? (ดูข้อ 32-35 ประกอบ)
Q2  ลองคิดดูว่า การที่คุณไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นได้ เป็นเพราะคุณขาด “ใจเมตตา” (ข้อ 27,33) และ “ใจกว้างขวาง” (ข้อ 35) อย่างที่พระเยซูพูดถึงหรือเปล่า? อธิษฐานขอให้คุณมีจิตใจเหมือน “เจ้าองค์นั้น” และ “พระบิดา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *