วันอังคารที่ 7 มกราคม โฮเชยา 2:2-13 “ล่วงประเวณี”

จากพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราทราบว่า นางโกเมอร์ทิ้งโฮเชยาไป และมีความสัมพันธ์กับชายอีกหลายคน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอาย เพื่อจะได้มาซึ่งเงินทองเลี้ยงชีพ (ข้อ 5-6)  และดูเหมือนว่า บุตรคนแรกอาจจะเป็นลูกของเธอกับโฮเชยา แต่ลูกหลังจากนั้นอาจจะไม่ใช่ (ข้อ 4)

Q1  สิ่งที่นางโกเมอร์ทำต่อโฮเชยา เหมือนกับที่อิสราเอลทำต่อพระเจ้า คือ พวกเขาไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้า และหันไปนับถือพระบาอัล   ผลที่จะเกิดขึ้นจากการล่วงประเวณี ไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าคืออะไร? (ดูข้อ 3, 6, 9-13 ประกอบ)
Q2  การล่วงประเวณีเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพระเจ้า ทั้งการล่วงประเวณีฝ่ายร่างกาย และการล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณ (มีรูปเคารพอื่นๆ นอกเหนือจากพระเจ้า) ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณ  อธิษฐานสารภาพบาปถ้าคุณทำผิดกับพระองค์ หรืออธิษฐานขอกำลังจากพระองค์ที่คุณจะไม่ทำผิดในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *