วันศุกร์ที่ 10 มกราคม โฮเชยา 3:1-5 “ไปรับกลับมา II”

เราพบว่า เมื่อโฮเชยารับนางโกเมอร์กลับมา แม้จะกลับมาในฐานะของภรรยา แต่โฮเชยาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาทันที เพราะในข้อ 3 บอกกับเรา “เธอต้องรอฉันให้หลายวันหน่อย อย่าเล่นชู้อีก อย่าไปเป็นของชายอื่นอีก ส่วนฉันก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย” โกเมอร์จะต้องพิสูจน์ชีวิตของเธอเสียก่อน เหมือนที่อิสราเอลก็ต้องพิสูจน์ชีวิต ก่อนที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้า

Q1  คุณคิดว่า ทำไมโกเมอร์ต้องพิสูจน์ชีวิตของเธอ ก่อนที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับโฮเชยา?
Q2  ความผิดบาปในเรื่องเพศ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ชีวิต ถ้าคุณมีความผิดบาปในเรื่องนี้ อธิษฐานขอกำลังและการปลดปล่อยจากพระเจ้า ถ้าคุณไม่มีความผิดบาปในเรื่องนี้ อธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้า และขอพระเจ้าให้คุณห่างไกลจากการทดลองในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *