วันเสาร์ที่ 11 มกราคม โฮเชยา 3:1-5 “บทสรุป”

คงไม่มีใครที่อยากจะมีชีวิตแต่งงานเหมือนกับโฮเชยา และโกเมอร์ เพราะเป็นชีวิตคู่ที่แสนเศร้า และเจ็บปวด แม้ว่า จะจบแบบ Happy Ending ก็ตาม

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง 2-3 รอบ จนคุณจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ได้ คุณคิดว่า พระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
Q2  คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตการแต่งงานของโฮเชยา และโกเมอร์ และคุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *