วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 31:4 “เราจะสร้างเจ้า”

‘เราจะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถูกสร้างใหม่
นะ อิสราเอลพรหมจารี
เจ้าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยรำมะนาอีก
และจะออกไปเต้นรำกับผู้ที่สนุกสนานกัน’

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า “เราจะสร้างเจ้า”  “ถูกสร้างใหม่” และ “เต้นรำ” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ถ้าวันนี้พระเจ้าจะสร้างชีวิตของคุณใหม่ คุณจะให้พระองค์สร้างสิ่งใดในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *