วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2 เปโตร 2:1-9 “คำสอนผิด I”

เปโตรลงรายละเอียดกับคำสอนผิดมากขึ้น ทั้งลักษณะของคนที่สอนผิด เนื้อหาในการสอน และแนวทางการประพฤติ โดยเป้าหมายของคนที่สอนผิดนั้น เปโตรได้บอกอย่างชัดเจนในข้อ 1 ว่า เพื่อให้คนปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้  นั่นก็คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนในโลกนี้

Q1  เปโตรพูดว่า อะไรคือแรงจูงใจของคนที่สอนผิด และสิ่งที่เขามุ่งหวังว่าจะได้รับกลับคืนมาจากการสอนผิด? (ดูข้อ 3 ประกอบ)
Q2  จากคำว่า “จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา” (ข้อ 4) และ “เมื่อถึงวันพิพากษา” (ข้อ 9) ชี้ให้เราเห็นว่า การสอนผิดจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา คุณจะเตรียมตัวของคุณอย่างไรในการต่อสู้กับคำสอนผิดที่จะเข้ามาในคริสตจักร และชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *