วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม ลูกา 8:35-43 “อย่าห้ามความเชื่อ”

มีชายขอทานตาบอดคนหนึ่งรู้ว่า พระเยซูกำลังจะเสด็จผ่านมา เขาร้องเรียกว่า “เยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” แต่มีคนมาห้ามไม่ให้เขาพูด สิ่งที่ชายขอทานตาบอดคนนี้ตอบสนองคือ เขายิ่งร้องตะโกนเสียงดังขึ้นไปอีก จนพระเยซูได้ยิน เรียกเขาเข้ามาหา และรักษาให้มองเห็นได้

Q1  พระเยซูบอกกับชายตาบอดคนนี้ว่า เขาหายเพราะความเชื่อ (ข้อ 42) คุณมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างความเชื่อของชายตาบอด (ข้อ 42) และการกระทำของเขาในข้อ 38-39 อย่างไร?
Q2 ตัวอย่างเรื่องความเชื่อของชายขอทานตาบอด หนุนใจคุณอย่างไรในการอธิษฐานทูลขอบางอย่างจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *