วันพุธที่ 5 มีนาคม มัทธิว 8:5-13 “ความเชื่อที่ไม่ค่อยได้เห็น”

เรื่องราวส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์มักจะพูดถึงความเชื่อของชนชาติอิสราเอลที่มีต่อพระเจ้า  มีไม่บ่อยครั้งนักที่จะพูดถึงความเชื่อของคนต่างชาติที่มีต่อพระเจ้า นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงความเชื่อของคนต่างชาติ ที่สำคัญพระเยซูคริสต์ถึงกับเอ่ยปากชมว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่เคยพบศรัทธา (ความเชื่อ) ที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอล” (ข้อ 10)

Q1  อะไรคือเหตุผลที่ทำให้พระเยซูถึงกับเอ่ยปากชมนายร้อยซึ่งเป็นต่างชาติคนนี้? (ดูข้อ 8-9 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้นายร้อยคนนี้มีความเชื่อแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะเลียนแบบความเชื่อนี้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *