วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม สุภาษิต 1:1-6 “เพิ่มพูนการเรียนรู้”

ทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้
และคนที่มีความเข้าใจจะได้ความช่ำชอง
เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและอุปมา
ทั้งถ้อยคำของปราชญ์และปริศนาของเขา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ คุณคิดว่า การที่ปราชญ์ (ผู้มีปัญญารอบรู้) ยังต้องเพิ่มพูนการเรียนรู้ ต้องการความเข้าใจ ความช่ำชอง  สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสติปัญญาอย่างไร?
Q2  คุณจะนำท่าทีของปราชญ์ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มาใช้ในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *