วันพุธที่ 19 มีนาคม เอเฟซัส 6:5-9 “การปฏิบัติต่อลูกน้อง”

ในทำนองเดียวกัน ก็มีเจ้านายจำนวนไม่น้อยที่มองลูกน้อง / ลูกจ้างเหมือนกับทาส  มองความสัมพันธ์แบบการแลกเปลี่ยน คิดแค่ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่สนใจว่าชีวิตของลูกน้อง / ลูกจ้างจะเป็นอย่างไร มีเจ้านาย / เจ้าของจำนวนมากที่คิดว่า เราจ่ายเงินเขาไปแล้ว ทุกอย่างก็ทำตามข้อตกลง จะมาเรียกร้องอะไรกันอีก

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้สอนท่าทีของเจ้านาย / เจ้าของ ที่ควรมีต่อลูกน้อง / ลูกจ้างอย่างไรบ้าง?
Q2  ถ้าคุณเป็นเจ้านาย / เจ้าของ คุณจะนำหลักการตรงนี้ไปใช้ในชีวิตการทำงานอย่างไร?  ถ้าคุณเป็นลูกน้อง / ลูกจ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อเจ้านาย / เจ้าของ ของคุณให้มีท่าทีการทำงานเหมือนในพระคัมภีร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *