รายการวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014

นมัสการที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย ที่อาคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่ห้อง Fellowship Hall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *