วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม มัทธิว 20:1-16 “ค่าตอบแทน”

ค่าตอบแทนในการทำงาน หรือค่าจ้าง หรือเงินเดือน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดไตร่ตรองให้ดี เพราะมีผลทั้งต่อนายจ้างซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ทำงาน ซึ่งค่าตอบแทนจะมีจำนวนสูง หรือน้อยนั้นเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย

Q1  จากคำอุปมาเรื่องนี้ เจ้าของสวนใช้วิธีอย่างไรในการจัดการเรื่องค่าตอบแทน? (ดูข้อ 2, 4ข, 13 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณเป็นเจ้านาย / เจ้าของ คุณจะให้ค่าตอบแทนลูกน้อง / ลูกจ้างอย่างเหมาะสมยุติธรรมได้อย่างไร? ถ้าคุณเป็นลูกน้อง / ลูกจ้าง คุณได้ทำงานของคุณสมกับค่าตอบแทนหรือเปล่า หรือคุณคาดหวังว่า จะได้รับค่าจ้างเพิ่มโดยที่ไม่ต้องทำอะไรตอบแทน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *