วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:8-9 “ไม่ถึงกับ…”

เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว
เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ
เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง
เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “ไม่ถึงกับ…” ที่เชื่อมตรงกลางประโยค ช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของคำว่า “ความหวัง”อย่างไรบ้าง?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณกำลังเผชิญหน้ากับเรื่องใดบ้างที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง และไร้กำลังที่จะเดินต่อไปอีกแล้ว พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *