วันศุกร์ที่ 11 เมษายน มาระโก 9:14-29 “พระเยซู – แหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจ”

ชีวิตของคนเราไม่ได้มีแต่ความสุขเสมอ แต่มักจะมีปัญหาให้ต้องคิด ต้องแก้ไขเสมอ และบางปัญหาก็ดูเหมือนว่า จะไม่มีทางออกเอาเสียเลย และการเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้ทำให้ปัญหา หรือความทุกข์ในชีวิตหมดไปอย่างสิ้นเชิง ในทางตรงกันข้ามดูเหมือนปัญหาและความทุกข์ยากกลับมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าเสียอีก ดังนั้นการรู้ว่า พระเยซูเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเรา

Q1  จากความล้มเหลวของสาวกในการขับผี (ข้อ18) ปฏิกิริยาของเด็กที่ถูกผีสิง (ข้อ 20) ปฏิกิริยาของพ่อของเด็ก (ข้อ 24) และการออกคำสั่งของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 25-26) สะท้อนให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจที่มีในพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้าง?
Q2  คุณจะนำคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “ถ้าช่วยได้ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” มาใช้ในชีวิตอย่างไร เพื่อคุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *