วันเสาร์ที่ 12 เมษายน ลูกา 18:18-30 “พระเยซู – ผู้ร่ำรวยที่แท้จริง”

ความร่ำรวย ความมั่งคั่งในชีวิตเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในชีวิตของคนส่วนใหญ่ เพราะนั้นหมายถึง ชีวิตที่สบายขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ ชีวิตที่ไม่ต้องทุกข์ใจ ชีวิตที่ไม่มีปัญหา ชีวิตที่สามารถสร้างโอกาสได้มากขึ้น ชีวิตที่สามารถทำในสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้น ชีวิตที่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ ฯลฯ แต่สำหรับพระเยซูคริสต์ ความร่ำรวยอาจจะไม่เอื้อประโยชน์ในการเป็นสาวกและติดตามพระองค์

Q1  ดูเหมือนว่า เศรษฐีหนุ่ม อยากจะร่ำรวยและมั่งคั่งทั้งด้านการค้าขาย (ข้อ 23) และฝ่ายจิตวิญญาณ (ข้อ20-21) แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกเพียงด้านเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 23-24 ประกอบ)
Q2  ทรัพย์สมบัติของโลกนี้คือ สิ่งของ เงินทอง ของมีค่าต่างๆ แต่ทรัพย์สมบัติในสวรรค์คือ “ความรอด” “ชีวิตนิรันดร์” ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า “ความรอด” / “ชีวิตนิรันดร์” ของคุณยังอยู่ดีหรือเปล่า หรือถูกแทนทีแล้วด้วยทรัพย์สมบัติของโลกนี้ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มคนนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *