รายการวันศุกร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

วันศุกร์ประเสริฐ (18 เม.ย.) นมัสการที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 ห้อง Fellowship Hall เวลา 19.00 น.
นมัสการรับอรุณวันอีสเตอร์ (20 เม.ย.) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 7.30 น. รับประทานอาหารเช้า เวลา 8.30 น.
วันอีสเตอร์ (20 เม.ย.) นมัสการรวมที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  เวลา 10.00 น. (งดรวีวารศึกษา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *