วันศุกร์ประเสริฐที่ 18 เมษายน มาระโก 15:21-4 “พระเยซู – ผู้วายพระชนม์”

ปัจจุบันมีคนเป็นจำนวนมากที่ห้อยไม้กางเขนโดยที่ไม่รู้จักความหมาย และที่มาของไม้กางเขน แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เรารู้ว่า ไม้กางเขนคือที่ที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงเสียชีวิต ทั้งๆ ที่ไม่มีความผิด วันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงและเสียชีวิตเป็นวันศุกร์ ซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่า “ศุกร์ประเสริฐ” และในเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึง เราได้เห็นถึงคน 2 กลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นคือ กลุ่มคนที่เชื่อ และกลุ่มคนที่ไม่เชื่อ

Q1  กลุ่มคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์คิดว่า การตายของพระเยซูคริสต์จะยุติความเชื่อของกลุ่มคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่ดูเหมือนว่า การตายของพระองค์กลับส่งผลที่ตรงกันข้าม ผลลัพธ์นั้นคือ? (ดูข้อ 28, 38, 39 ประกอบ)
Q2  การตายของพระเยซูคริสต์ทำให้คุณรู้จักพระองค์เหมือนกับนายร้อยได้รู้จักพระเยซูคริสต์หรือเปล่า? (อ่านข้อ 28 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *