หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สถานการณ์ทางการเมืองของเรา แม้ว่าข่าวความรุนแรงจะลดน้อยลง แต่ก็ยังหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในตอนนี้ไม่ได้ อธิษฐานเผื่อประชาชนทั้ง 2 กลุ่มที่เริ่มรวมตัวกัน และจัดชุมนุมใหญ่ ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะไม่เกิดการปะทะกัน จนมีผู้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขอเจ้าประทานทางออกสำหรับประเทศไทยด้วย
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่การทำตอม้อและคานในส่วนของฐานรากมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง อธิษฐานเผื่อว่า จะทำในส่วนนี้เสร็จก่อนสงกรานต์ และขอพระเจ้าประทานความปลอดภัยในการทำงาน
  3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 55,811,884.01 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อยอดถวายที่จะครบตามจำนวน 60 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้
  4. การนมัสการวันศุกร์ประเสริฐในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน (19.00 น.) และการนมัสการรุ่งอรุนในวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน (7.30 น.) อธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมรายการ และสมาชิกทุกคนที่จะมาร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้า และระลึกถึงชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูคริสต์ร่วมกัน
  5. ค่ายคริสตจักรในหัวข้อ “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” 11-13 กรกฎาคม อธิษฐานเผื่อวิทยากรของค่าย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในการเตรียมการสอนการเทศนา  เผื่อคุณชาญกิจ (ประธานค่าย) คณะกรรมการทุกคนในการเตรียมงาน เผื่อพี่น้องที่จะสามารถจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
  6. อธิษฐานเผื่อคุณวันทนาพรเป็นปอดบวม ภรรยา อ.หลี่ไคหวู่ พักฟื้น และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *