วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 1 เปโตร 2:21-24 “ถูกข่มเหง”

เราทุกคนต่างมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการที่ถูกคนอื่นทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือวาจา จนบางครั้งก็(อยากจะ)ตอบโต้ด้วยวิธีการอย่างเดียวกัน ซึ่งผลที่ตามมาคือ เรากลับรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น ทุกข์ใจมากขึ้น นอนไม่หลับ และตกอยู่ในความคิดที่ว่า ทำอย่างไรคนที่ทำให้เราเจ็บปวด จะเจ็บปวดเหมือนเราบ้าง

Q1  คำว่า “เป็นแบบอย่าง” “มอบเรื่อง…ไว้แก่พระเจ้า” “ได้รับการรักษา” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเผชิญหน้ากับการข่มเหง และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ?
Q2  คุณจะนำแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับการข่มเหง และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *