วันจันทร์ที่ 28 เมษายน สดุดี 62:8-12 “ระบายความในใจ”

เวลาที่เกิดความขัดแย้ง จนกลายเป็นความโกรธ ความเกลียด แต่ไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกไปได้ ถือว่าเป็นการกดดันและทำร้ายตนเองทางหนึ่ง เพราะเราจะมีความคิดอยู่ด้านเดียวว่า อีกฝ่ายหนึ่งผิด ฉันไม่ผิด วิธีการหนึ่งที่จะลดความตึงเครียด และสร้างโอกาสแห่งการให้อภัยคือ การพูดออกมา เหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิดทำ

Q1  อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดาวิดยอม “ระบายความในใจ” ต่อพระเจ้า? (ดูข้อ 8, 11,12 ประกอบ)
Q2  คุณพร้อมที่จะระบายความในใจที่คุณมีกับพระเจ้าเหมือนกับดาวิดหรือยัง? ใช้เวลานี้ระบายความในใจกับพระเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องที่คุณมีความขัดแย้ง และไม่สามารถให้อภัยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *