วันอังคารที่ 29 เมษายน ลูกา 6:37-38 “อย่าตัดสิน”

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถให้โอกาส และให้อภัยผู้อื่น เพราะเราตัดสินผู้อื่นตามมาตรฐานของเรา และความพึงพอใจขอเรา เรียกง่ายๆ คือ เราเอาตัวเราเองเป็นมาตรฐาน เราคิดว่า ตัวของเราดีกว่าคนอื่น

Q1  พระเยซูทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ “การตัดสินผู้อื่น” และ “การยกโทษ” ไว้อย่างไร?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณ มีใครบ้างไหมที่คุณเคยตัดสิน หรือ มีใครบ้างไหมที่คุณต้องยกโทษให้ ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะไปขอโทษคนที่คุณเคยตัดสิน หรือ ยกโทษให้กับคนที่ทำไม่ดีกับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *