วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 1:18-20 “มั่นคงไว้”

เปาโลรู้ว่า การเผชิญหน้ากับคำสอนผิดในเมืองเอเฟซัสไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แม้ว่าทิโมธีจะมีความเชื่อที่ถูกต้อง และมีประสบการณ์ในการรับใช้ร่วมกับเปาโลมาแล้วก็ตาม เปาโลก็ยังไม่หมดห่วง จึงย้ำเตือนสติทิโมธีในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

Q1  เปาโลได้ยกตัวอย่างของฮีเมเนอัส และอเล็กซานเดอร์ที่หลงหายไปกับความเชื่อที่ผิดๆ (นอสติก Gnostic) และบอกถึงสิ่งที่จะทำให้ทิโมธีไม่หลงหายไป อย่างน้อย 3 ประการคือ? (ดูข้อ 18, 19 ประกอบ)
Q2 วันนี้คุณอนุญาตให้ซาตานมามีส่วนในการดำเนินชีวิตของคุณเหมือนกับฮีเมเนอัส และอเล็กซานเดอร์ในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณในเรื่องนั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *