สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

สูจิบัตร 3 พฤษภาคม 2014

國語部程序表二○一四年五月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันเสาร์ที่
: 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงพร/คุณฉุงลี่หวา
ผู้เบรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเหอจื่อหวาย คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวเว่ยฟง คุณจ้าวจงห้าวอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ผู้เป็น  มีสหายเลิศคือพระเยซู  ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น
เชิญชวนนมัสการ : ยอห์น 14:23
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 19:1-14” คุณดวงพร/คุณฉุงลี่หวา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : รักพระธรรมของพระเจ้า “สดุดี 119:97-104” อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าต้องการพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *