วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 2:1-7 “อธิษฐานเผื่อ”

คริสเตียนในเมืองเอเฟซัสไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับคำสอนผิด ยังต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า รวมถึงโรมที่ปกครองอิสราเอลอยู่ในเวลานั้น ก็จับตาจ้องมองดูว่า พวกคริสเตียนจะส้องสุมกำลังเพื่อทำการต่อต้านหรือเปล่า? ซึ่งแน่นอนว่า มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยในเวลานั้นที่เป็นพวกหัวรุนแรง และอยากจะเป็นไทจากการตกเป็นเมืองขึ้นของโรม ซึ่งเปาโลก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ และได้ให้คำแนะนำไว้ด้วย

Q1  อะไรคือเหตุผลที่เปาโลหนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้อธิษฐานเผื่อโรม (ศัตรูทางการเมืองของอิสราเอล)? (ดูข้อ 2, 3, 4 ประกอบ)
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชนินาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งคณะรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *