วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 3:14-4:5 “ความเชื่อที่ถูกต้อง”

“อีกครั้งที่เปาโลพูดถึงคำสอนผิด และการที่ผู้ที่เชื่อจะหันหลังให้กับพระเจ้า และละทิ้งความเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์ โดยเปาโลได้เขียนบอกถึงความในใจว่า ถ้าเป็นไปได้ ท่านอยากจะมาหาพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสด้วยตัวของท่านเอง (ข้อ 14-15)

Q1  เปาโลได้เปรียบเทียบ “ความเชื่อที่ถูกต้อง” และ “ความเชื่อที่ผิด” ไว้ในเรื่องใดบ้าง?
Q2  อะไรคือเครื่องมือตัดสินว่า ความเชื่อไหนถูก หรือผิด? และคุณจะนำความจริงเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตอย่างไร? (ดูข้อ 3:15-16; 4:5 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *