วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 4:6-16 “ผู้รับใช้ที่ดี”

เปาโลได้พูดอย่างเฉพาะเจาะจงถึงตัวของทิโมธีโดยเน้นว่า ทิโมธีได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าผ่านทางท่านและคริสตจักร (ข้อ 14) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส และกล่าวเน้นย้ำให้ทิโมธีเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้ที่ดี ทั้งทางวาจา ทางการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และความบริสุทธิ์ (ข้อ 12)

Q1  เปาโลได้บอกถึงเคล็ดลับที่จะทำให้ทิโมธีเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้รับใช้อย่างน้อย 5 ประการด้วยกันคือ? (ดูข้อ 7-8, 10, 14, 15, 16 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำสิ่งที่คุณเรียนรู้จากชีวิตของทิโมธีมาใช้ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *