วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 5:1-16 “คริสตจักร คือ ครอบครัวขยาย”

คริสตจักรเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายวัยเข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชาย ทั้งคนที่สูงวัย และอ่อนเยาว์ คนที่มีฐานะ และไม่มีฐานะ คนที่มีครอบครัว และคนที่ไม่ครอบครัว คนที่แต่งงาน และคนที่ไม่แต่งงาน ฯลฯ ดังนั้นคริสตจักรจึงไม่แตกต่างอะไรกับบ้านหลังใหญ่ที่มีครอบครัวๆ หลายๆ ครอบครัวมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งคล้ายกับครอบครัวไทยในอดีตที่เรียกว่า “ครอบครัวขยาย” ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อคนมาอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ย่อมต้องการการจัดการที่ดี โดยเฉพาะท่าทีในการปฏิสัมพันธ์ การดูแลซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Q1  จากคำว่า “ขอร้องเสมือน…” (ข้อ1-2) “ให้เกียรติ” (ข้อ 3) “เลี้ยงดู” (ข้อ 8) “ขึ้นทะเบียน” (ข้อ 9) “สงเคราะห์” (ข้อ 16) สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติต่อกันและกัน การดูแลกัน การช่วยเหลือกันและกันในคริสตจักรอย่างไร?
Q2  ลองคิดถึงพี่น้องในคริสตจักรพระคุณว่า มีใครที่คุณรู้จัก และต้องการความช่วยเหลือบ้าง? และคุณจะมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องเหล่านั้นด้วยท่าทีที่ถูกต้องได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *