วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 6:3-10 “ทางของพระเจ้า”

เปาโลกลับมาพูดเรื่องคำสอนเกี่ยวกับการแสวงหาความร่ำรวย และความต้องการฝ่ายเนื้อหนังที่ถูกสอนโดยพวกนอสติกอีกครั้ง โดยเน้นย้ำว่า เป็นการสอนผิดจากทางของพระเจ้า (ข้อ 3)

Q1  เปาโลเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความแตกต่างระหว่างทางของพระเจ้า (ข้อ 6, 8) กับคำสอนผิด (ข้อ 4-5, 9, 10) อย่างไร?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณกำลังดำเนินชีวิตบนเส้นทางของพระเจ้า หรือ ของตัวคุณเอง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *