วันพุธที่ 21 พฤษภาคม อพยพ 15:1-21 “ผู้หญิงเต้นรำ”

มิเรียมนับว่า เป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญมากในแผนการของพระเจ้า เรื่องราวของเธอปรากฏครั้งแรกในอพยพ 2:4 ขณะที่เฝ้าดูว่าโมเสสน้องชายของเธอที่อยู่ในตะกร้าจะถูกลอยน้ำไปที่ใด และทันทีที่ธิดาฟาโรห์เก็บตะกร้าได้ มิเรียมก็เสนอตัวว่า จะหาแม่นมมาเลี้ยงทารกแทนธิดาฟาโรห์ ซึ่งผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่นมก็คือ แม่แท้ๆ ของโมเสสนั้นเอง และในพระคัมภีร์ตอนนี้มิเรียมก็แสดงบทบาทที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้มิเรียมต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำผู้หญิงคนอื่นๆ ในการเต้นรำ? (ดูข้อ 21 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของมิเรียมมาใช้ในชีวิตแห่งการร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *