วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม ผู้วินิจฉัย 16:4-22 “ผู้หญิงผู้หลอกลวง”

แซมสันนับว่า เป็นหนึ่งในผู้วินิจฉัยที่มีความพิเศษ เพราะพระเจ้าทรงประทานพลังกำลังแก่ท่านอย่างมากมาย ท่านรบชนะชนชาติฟีลิสเตียหลายครั้งหลายคราว จนชาวฟีลิสเตียต้องหาทางกำจัดแซมสันผ่านการช่วยเหลือของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า นางเดลิลาห์ ซึ่งเป็นชาวเมืองโสเรก

Q1   อะไรคือสาเหตุที่ทำให้นางเดลิลาห์ สามารถหลอกลวงแซมสันได้สำเร็จ? (ดูข้อ 4, 10, 13, 15, 16 ประกอบ)
Q2  แซมสันไม่เชื่อฟังพระเจ้า เลือกที่จะอยู่กินกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้า สิ่งที่ตามคือ ความหายนะทั้งต่อแซมสัน และชนชาติอิสราเอล ถ้าคุณยังไม่มีคู่พระพรและกำลังแสวงหาเรื่องนี้อยู่ คุณจะนำเรื่องของแซมสันมาใช้ในชีวิตอย่างไร? ถ้าคนที่คุณคบด้วยยังไม่ได้เป็นคริสเตียน เรื่องของแซมสันกำลังเตือนสติคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *