วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16 “ผู้หญิงม่ายคนหนึ่ง”

หลังจากที่เอลียาห์ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้า และพยากรณ์ว่า ฝนจะไม่ตกในรัชกาลของกษัตริย์อาหับเป็นเวลาถึง 3 ปี 6 เดือน และพระเจ้าทรงสั่งให้เอลียาห์เดินทางไปอาศัยอยู่ที่เมืองไซดอน โดยจะให้หญิงม่ายคนหนึ่งเลี้ยงดูท่านตลอดระยะเวลาที่ฝนไม่ตก

Q1  คุณคิดว่า อะไรทำให้หญิงม่ายยอมทำตามที่เอลียาห์บอก โดยให้ทำอาหารมาให้เอลียาห์กินก่อน แล้วค่อยทำให้ตัวเองและลูก (ข้อ 13) ทั้งๆ เธอเองก็บอกแล้วว่า เธอเหลือแป้งอยู่นิดเดียว จะทำอาหารมื้อสุดท้ายกินพร้อมลูกแล้วก็จะตาย (ข้อ 12)? (ดูข้อ 12ก. 14, 16 ประกอบ)
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลียาห์ หญิงม่าย และลูก หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า และกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจากผู้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่รอบๆ ชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *