วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 1 พงศาวดาร 29:11-13 “มาจากพระองค์”

กษัตริย์ดาวิดเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการครอบครองของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของท่าน และตระกูลของท่าน พระคัมภีร์ที่เราจะคุยด้วยกันในวันนี้เป็นคำอธิษฐาน คำสรรเสริญพระเจ้าของดาวิดในช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่เสียชีวิต

Q1  คำว่า “มาจากพระองค์” ในมุมของดาวิดช่วยให้เห็นถึงช่วงของเวลาย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ จนได้เป็นกษัตริย์ และกำลังจะจากโลกใบนี้ไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าตลอดชีวิตของดาวิดอย่างไร?
Q2  ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของดาวิด เป็นหลักประกันว่า พระเจ้าจะทรงครอบครองอยู่เหนือชีวิตของคุณแบบไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *