วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน ปฐมกาล 4:1-16 “ฆาตกรรมแรก”

ครอบครัวน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกๆ คน เป็นสถานที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย การเอาใจใส่ การดูแล และการช่วยเหลือกันและกัน แต่เพราะความบาป ทำให้ความจริงที่พระเจ้าได้บอกว่า ถ้าเจ้ากินผลไม้ต้องห้ามวันใด เจ้าจะต้องตาย อาดัมและเอวา ได้รับรู้ถึงความจริงในเรื่องนี้ผ่านลูกชายของตน

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คาอินฆ่าอาแบลผู้เป็นน้องชาย? (ดูข้อ 5-6 ประกอบ) และผลที่คาอินได้รับ? (ดูข้อ 12, 14, 16 ประกอบ)
Q2  มีความผิดบาปใดที่หมอบอยู่ที่ประตูชีวิตของคุณ และอยากจะให้คุณทำบาปนั้น คุณจะเอาชนะบาปนั้นได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *