วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน ปฐมกาล 8:1-22 “การถวายบูชาครั้งแรก”

พระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ (ข้อ 1) จึงทรงให้น้ำค่อยๆ ลดลง โนอาห์รอคอยน้ำลดและแผ่นดินแห้งก่อนที่จะออกไปจากเรือเป็นเวลา 1 ปีกับอีก 11 วัน (ดูปฐมกาล 7:11 และ 8:14 ประกอบ)

Q1  สิ่งแรกที่โนอาห์ทำหลังจากออกจากเรือคือ การถวายบูชาแด่พระเจ้า ซึ่งทำให้พระเจ้าทรงสัญญาว่า…? (ดูข้อ 21-22 ประกอบ)
Q2  คำมั่นสัญญาที่พระเจ้าให้ในพระคัมภีร์ข้อ 21-22 ช่วยให้คุณมีกำลังใจที่จะลุกขึ้น และกลับใจจากความผิดบาปที่มีอยู่อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *