วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน ปฐมกาล 9:18-29 คำสาปแช่ง

โนอาห์มีลูกชาย 3 คน คือ เชม ฮาม และยาเฟท ซึ่งเป็นต้นตระกูลของ 3 เผ่าพันธุ์ในโลกนี้ดังนี้ เชมเป็นต้นตระกูลของ คนตะวันออกกลาง คนเอเชีย (ผิวเหลือง) ฮามเป็นต้นตระกูลของ คนคานาอัน คนอียิปต์ คนอัฟริกา (ผิวดำ) และยาเฟท เป็นต้นตระกูลของคนยุโรป (ผิวขาว)

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฮามถูกโนอาห์ผู้เป็นพ่อสาปแช่งอย่างรุนแรง? (ดูข้อ 21-23 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเชม ฮาม และยาเฟท คุณจะเลือกทำแบบใคร เพราะเหตุใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *