วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน ปฐมกาล 11:1-9 “หอบาเบล I”

พระคัมภีร์บอกกับเราว่า ในเวลานั้นทุกคนพูดภาษาเดียวกันหมด อาจเป็นเพราะทุกคนสืบทอดตระกูลมาจากเชม ฮาม และยาเฟท จริงๆ สิ่งที่พวกเขาทำน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะแสดงถึงการวางแผนที่ดี แสดงถึงความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี แต่สิ่งที่ตามมากลับไม่ดีอย่างที่คิด

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์ ทำให้พูดจากันไม่รู้เรื่อง และกระจัดกระจายกันไปทั่วทั้งแผ่นดิน? (ดูข้อ 4, 6 ประกอบ สังเกตคำว่า “ทำชื่อเสียงไว้” “ตั้งใจทำอะไร ก็ทำได้ทั้งนั้น”)
Q2  คุณคิดว่า สิ่งใดสำคัญที่สุดระหว่าง “แผนการ” “การตั้งใจทำ” และ “น้ำพระทัยของพระเจ้า”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *