วันพุธที่ 2 กรกฎาคม สุภาษิต 5:15-19 “ความสัตย์ซื่อ”

เมื่อปี 2012 มีผลสำรวจเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของผู้ชายและผู้หญิงที่มีต่อคู่สมรสของตัวเอง ซึ่งทำการสมรสจากจำนวนคน 9,000 คน ใน 36 ประเทศ ผลสำรวจพบว่าชายไทย มีพฤติกรรมนอกใจคนรักมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในโลก ด้วยสถิติ 54 เปอร์เซ็นต์ ขณะผู้หญิงไทยได้เป็นอันดับที่สอง ด้วยเปอร์เซ็นต์แห่งการนอกใจ 59 เปอร์เซ็นต์

Q1  จากคำว่า “ของเจ้า” (ข้อ 15,16,17,18,19) “แต่ผู้เดียว” (17) “ได้รับพร” (18) “เสมอ” (19) สอนเรื่องความสัตย์ซื่อในชีวิตสมรสอย่างไรบ้าง? แตกต่างจากพฤติกรรมของคู่สมรสที่เกิดขึ้นที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างไร?
Q2 ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตสมรสของคุณเป็นชีวิตสมรสที่ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสของคุณแต่ผู้เดียว? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการเลือกคู่ชีวิตของคุณในอนาคตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *