รายการวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2014 – นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *