วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม เอเฟซัส 5:22-23 “การฟัง”

หลายๆ ครั้งเรามักจะได้ยินคำพูดในทำนองนี้เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น “สามีไม่เคยฟังฉันเลย” หรือ “ผมไม่รู้ว่า เธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไร?” หรือ “พ่อแม่ไม่เข้าใจผม” ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติ แต่จากการสำรวจสาเหตุปัญหาในครอบครัวพบว่า ปัญหาเรื่อง “การสื่อสาร” ในครอบครัวเป็นหนึ่งในห้าสาเหตุหลักที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหา และหลายครอบครัวต้องสิ้นสุดลงที่การหย่าร้าง

Q1  “การยอมฟังสามี” และ “การยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า” มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า คุณฟังคู่สมรส/คนในครอบครัว ดีแค่ไหน? คุณจะทำอย่างไรที่จะทำให้คุณฟังคู่สมรส/คนในครอบครัวได้ดีขึ้น รู้เรื่องมากขึ้น และเข้าใจมากขึ้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *