วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม เอเฟซัส 4:26 “อย่าให้ตะวันตกดิน”

มีสุภาษิตไทยอันหนึ่งกล่าวไว้ ชีวิตคู่ของสามีภรรยา ก็เหมือนลิ้นกับฟัน ที่อาจจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกัน ทะเลาะกัน โมโหกัน โกรธกัน และทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บทั้งจิตใจ และร่างกาย ซึ่งถ้าจัดการไม่ดี ความเจ็บปวดเหล่านี้จะถูกจดจำและถูกเก็บไว้ภายใต้ส่วนลึกของจิตใจ เหมือนกับระเบิดเวลาที่รอคอยเวลาจุดระเบิด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชีวิตครอบครัวเลย

Q1  คุณคิดว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ให้หลักการอย่างไรในการจัดการกับ “ความขัดแย้ง” “ความโกรธ” และ “การตอบโต้” กับอีกฝ่ายหนึ่งในครอบครัวที่คุณอาศัยอยู่?
Q2  ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณได้เก็บซ่อนความขมขื่นใจ ความเจ็บปวดใดๆ ในส่วนลึกภายในจิตใจของคุณหรือไม่ ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะจัดการกับมันให้หายไปเหมือนกับตะวันตกดิน ใช้เวลานี้อธิษฐานของการช่วยเหลือจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *