วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 1:1-7 “ส่งต่อความเชื่อ”

ความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับทิโมธีเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก โดยเปาโลเรียกทิโมธีว่า บุตรที่รักของเรา (ข้อ 2) ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูใน 1 ทิโมธี 1:2 เราจะรู้ว่า ความหมายของคำว่าบุตร คือ บุตรในความเชื่อ และเปาโลยังบอกด้วยว่า ท่านเองได้อธิษฐานเผื่อทิโมธีอย่างสม่ำเสมอ (ข้อ 3) และอยากที่จะมีโอกาสได้พบหน้าทิโมธี

Q1  คุณคิดว่า การที่ทิโมธีมีความเชื่อที่เข้มแข็งได้นั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร? (ดูข้อ 2, 5 และกิจการ 16:1-2 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ คุณจะส่งต่อความเชื่อที่คุณมีให้กับลูกของคุณอย่างไร? นอกจากนี้คุณเคยคิดจะหาใครสักคนที่จะมาเป็นพ่อฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเลี้ยงดูคุณหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *