วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 1:1-7 “แนวทางในการรับใช้”

จากหนังสือ 1 ทิโมธี 1:3 เรารู้ว่า เปาโลได้ขอให้ทิโมธีหยุดอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเพื่อจะเลี้ยงดูคริสตจักรที่นั่น ซึ่งเป็นคริสตจักรใหม่ที่ตั้งขึ้นไม่นาน ยังไม่รู้ว่าจะดูแลบริหารจัดการคริสตจักรอย่างไร รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และคำสอนผิด

Q1  คำว่า “น้ำตา” (ข้อ 4) “จริงใจ” (ข้อ 5) “ของประทาน” (ข้อ 6) “กระทำให้รุ่งเรืองขึ้น” (ข้อ 6) สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีในการรับใช้ และแนวทางในทำงานของทิโมธีที่ได้รับมอบหมายจากเปาโลอย่างไรบ้าง?
Q2  คุณคิดว่า “จิตใจที่กอปรด้วยฤทธิ์ความรัก” และ “การรู้จักบังคับตน” มีส่วนช่วยให้ทิโมธีรับใช้อย่างเกิดผลได้อย่างไร? และคุณจะนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *