วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 1:8-10 “อย่าละอาย I”

ในเวลานั้นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ยากลำบาก เพราะการข่มเหงที่รุนแรง และการต่อต้านที่มีอย่างมากมาย มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ถูกข่มเหง ถูกจับขังคุก และบางครั้งก็ถูกฆ่าตาย และแน่นอนว่า ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสด้วย

Q1  เปาโลได้ให้เหตุผลในการหนุนใจทิโมธีไม่ให้ “ละอาย” ในการประกาศข่าวเสริฐอย่างน้อย 7 ประการคือ? (ดูข้อ 8,9,10 ประกอบ)
Q2  บทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณให้มีความกล้า และไม่ละอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *