วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 1:11-18 “อย่าละอาย II”

เปาโลได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองเพื่อหนุนใจทิโมธีที่จะมีความกล้าหาญ และไม่ละอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพราะมีผู้เชื่อหลายคนเมื่อเผชิญหน้ากับการข่มเหง และความทุกข์ยากลำบากก็หันหลังให้กับข่าวประเสริฐ เช่น ฟีเจลัส และเฮอร์โมเกเนส (ข้อ 15) แต่ในขณะเดียวกันยังมีคนที่รักษาความเชื่อ เช่น ครอบครัวของโอเนสิโฟรัส รวมทั้งตัวของเปาโลเองด้วย

Q1  เปาโลได้ให้เหตุผลที่ตัวท่านเองไม่ละอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไว้อย่างน้อย 6 ประการคือ? (ดูข้อ 11, 12, 13, 14 ประกอบ)
Q2  คุณ “รู้จัก” พระเจ้าและ “เชื่อ”ในความสามารถของพระองค์ เหมือนหรือแตกต่างกับที่เปาโลที่ได้พูดไว้ในข้อ 12 อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *